Reiki-kurssit Reikihoito Päivän ajatus Enkelin viesti Energiasivu Chakrat Jooga
Reiki& minä Hoidot Reikimetodeja Rakkaudesta Muita hoitoja Yhdessä! Historiasta Kirjallisuus
Linkit Ota yhteyttä! Naurujooga Magnified healing

REIKI

reiki-periaatteet

Reiki on ikivanha energiahoitomuoto.

Siinä hoidettava saa parantavaa energiaa hoitajan välityksellä. Tämä energia voimistaa kehon omaa immuunipuolustusta ja luonnollista paranemisprosessia.

Reikiä on käytetty jo tuhansia vuosia. Välillä tämä taito oli pitkään unohduksissa, kunnes japanilainen Mikao Usui löysi sen uudelleen ja alkoi opettaa sitä edelleen. Reiki tuli länsimaihin vasta myöhemmin, vuoden 1938 jälkeen kun sen tuoja, Havaijilainen Hawayo Takata vihittiin Reiki-Masteriksi ja hän alkoi opettaa tätä taitoa ensimmäisenä länsimaalaisille. Noista ajoista Reiki on levinnyt lähes kaikkialle maailmaan; tällä hetkellä maailmassa lasketaan olevan yli 50 000 Usui-Reiki Masteria jotka opettavat joka päivä uusia Reikihoitajia ja edelleen uusia Reiki-Mastereita.

Reiki on henkisen tietoisuuden ohjaamaa elämänvoima-energiaa. Usui-Reiki on menetelmä sen käyttämiseen omassa henkisessä kehityksessä ja itsensä sekä muiden sairauksien ja vaivojen parantamisessa ja lievittämisessä.

Usui-Reiki on turvallinen parantamismetodi: hoidettava saa energiaa hoitajan käsien kautta. Se ei kuitenkaaan ole peräisin hoitajasta vaan kulkee hänen kauttaan, joten hoitajan oma energia ei hoidettaessa vähene.

"Reiki ei ainoastaan paranna sairauksia, vaan se myös vahvistaa henkisiä kykyjämme, tasapainottaa mieltämme, tekee kehostamme terveen, ja siten auttaa meitä saavuttamaan onnellisuutta."
Ote Mikao Usuin muistokirjoituksesta.

Reikihoidon perusajatuksena on että me kaikki olemme osa universaalia kokonaisuutta, korkeampaa voimaa joka on kaikkialla meissä ja ympärillämme. Yhteytemme tähän korkeampaan henkiseen alkuperäämme on unohtunut, energiakanavamme ovat tukkeutuneet tietoisen mielemme kamppaillessa arkipäivän ongelmien kanssa ja kielteisten kokemusten seurauksena. Reiki puhdistaa mielemme avaten uudelleen tämän luonnollisen yhteyden omaan itseemme ja tasapainottaa sekä mielen että kehon energiat tuoden mielen tasapainoa ja henkistä ja fyysistä terveyttä. Reikihoidossa parantava energia virtaa hoitajan käsien kautta hoidettavaan, kysymys ei siis ole esimerkiksi hieronnasta.

Harjoittajalleen Usui-Reiki tarjoaa tien oman itsen syvälliseen tuntemiseen, mietiskelyn ja harjoitusten kautta löytyvään syvään rauhaan ja tasapainoon, onnelliseen ja rakkaudentäyteiseen elämään jonka perustana on oman itsen ja kaikkien muiden kunnioittaminen henkisinä olentoina ja yksilöinä; ehdoton ja pyyteetön universaali rakkaus.

Usui Reiki-kurssit on jaettu yleensä kolmeen tasoon:

1-kurssilla opetetaan Reikin yleiset periaatteet, itsensä hoitaminen ja meditointi, sekä muiden hoitamisen käytäntö tekniikoineen, käsien asentoineen ja hoitotapahtuman valmisteluun, toteutukseen ja päättämiseen liittyvine asioineen. Kurssilla annetaan myös "viritykset", eli Reiki-Master siirtää erityisessä vihkimysrituaalissa osallistujalle kyvyn Reiki-energian käyttöön. Reikin opetusmetodi on poikkeuksellinen: vihkimys tehdään jokaiselle osallistujalle erikseen ja sen myötä syntyy elinikäinen kyky energian käyttöön. Kokeita kurssilla ei ole; kaikki läpäisevät kurssin ja saavat siitä todistuksen.

2-kurssi jatkaa uusilla parantamismetodeilla: hoitotapahtuma ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, Reikiä on mahdollista tehdä myös kaukohoitona. Tämä ja siihen liittyvät symbolit sekä niiden oikea käyttö ovat osa kakkoskurssia. Samoin syvennetään meditointitaitoja, paneudutaan oman henkisen ja fyysisen terveyden hoitamiseen sekä henkiseen kehitykseen. Yksityiskohtaisemmat hoitotekniikat eri tilanteissa, vaihtoehdot ja valmistelut sekä omien energiakanavien edelleen avaaminen ja energiavirtauksen vahvistaminen kuuluvat myös ohjelmaan. Myös tällä kurssilla jokainen vastaanottaa viritykset näiden uusien taitojen käyttöön.

3-kurssi eli Reiki Master-kurssi on Usui-Reikin viimeinen aste. Se on hyvin haasteellinen ja edellyttää voimakasta sitoutumista Reikin periaatteisiin ja jatkuvaan työskentelyyn oman henkisen kasvun edistämiseksi. Kurssilla käsitellään mm. edistyneempiä, innovatiivisia hoitotekniikoita ja henkisen kasvun metodeja, viritysten tekemistä ja Master-symbolin käyttöä. Reiki Master -kurssin suorittanut on oikeutettu opettamaan kaikkia kolmea Reiki-tasoa.

Näiden sivujen tarkoitus on tarjota tietoa, mielipiteitä, ajatuksia ja keskustelua Usui-Reikistä ja siihen liittyvistä asioista. Toivon että saat niistä virikkeitä ja uusia näkökulmia elämääsi.

Tainamaarit

 

 

Tainamaarit 2009